ICOMOS Ename Charter

Het charter streeft er naar om van interpretatie en presentatie essentiële componenten te maken van erfgoedconservatie en om zo de publieke waardering voor culturele erfgoedsites te vergroten.

Faro Conventie in praktijk: Ronse

De Raad van Europa voert een campagne om de Faro Kaderconventie over de Waarde van Cultureel Erfgoed voor de Samenleving (2005) ruimere bekendheid te geven. Daarbij horen ook concrete voorbeelden. Het erfgoedbeleid in Ronse wordt door de Raad van Europa als een concrete illustratie naar voren geschoven van hoe de principes van de Faro Conventie in de praktijk zijn gebracht. 

Ronse Declaration on HUL in Practice

Deze verklaring gaat in op de UNESCO Recommendation on the Historic Urban Landscape en is het resultaat van de internationale workshop "Heritage in the 21st Century and the Future of the Historic Urban Landscape: Lessons from China and Europe", die plaats vond in Ronse van 26 tot 27 februari 2013.

Slag bij Lafelt 1747

In opdracht van de Vlaamse Overheid, Agentschap Onroerend Erfgoed, voert het Ename Expertisecentrum een waarderingsonderzoek naar het slagveld van Lafelt 1747 (gemeenten Riemst, Bilzen en Lanaken, provincie Limburg).

Peking University

Internationale samenwerking en uitwisseling van expertise is een constante in de werking van het Ename Expertisecentrum. Dit neemt ook de vorm aan van stages of van studieverblijven. Tot oktober 2013 werkt Dr. Chengyu Zhang van de School of Archaeology and Museology van Peking University aan een vergelijking tussen erfgoedinterpretatie in China en Europa.

Cradles of European Culture

Tien instellingen in acht landen lanceren een Europees netwerk dat zich richt op een historische periode die emblematisch is voor het ontstaan van Europa: de vroege middeleeuwen, toen het idee van 'Europa' vorm kreeg.