onderzoekstrajecten

Het Ename Expertisecentrum staat mee aan de spits van de ontwikkeling rond de interpretatie van erfgoed. Daarom ligt het ook aan de basis van verschillende onderzoekstrajecten.

In opdracht van de Provincie West-Vlaanderen coördineerde het Ename Expertisecentrum zes jaar lang het project Archeologie Kemmelberg met onder andere de digitalisering van 4 decennia opgravingsarchief, een LIDAR-scan van de Kemmelberg en omgeving, en het opzetten van educatieve projecten met oa Châtillon-sur-Seine in Frankrijk.

Voor het project Boat 1550BC werkt het Ename Expertisecentrum aan een good practice guide rond het ICOMOS Ename Charter.

inventarisatie- en waarderingstrajecten

Het Ename Expertisecentrum werkte een systeem uit voor de inventarisatie van het cultureel erfgoed. Wat het uniek maakt, is dat analyse wordt gekoppeld aan een waarderingssysteem dat behalve met de erfgoedwaarde ook rekening houdt met andere waarden, zoals de economische waarde.

Het zeer rijke en zeer diverse industriële erfgoed van de stad Ronse werd op die manier in kaart gebracht. Een ander voorbeeld is het waarderingsonderzoek van de slagvelden van Oudenaarde 1708 en Lafelt 1747. Historisch onderzoek, landschapsreconstructie en onderzoek op het terrein vormen de basis voor een doorgedreven analyse van een omgeving die zich over ettelijke km² uitstrekt.

publieks- en ontsluitingstrajecten

Met de reflectieruimte in Vinkt (Deinze) vond het Ename Expertisecentrum de juiste balans tussen informeren en beleven. Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog verloren in Vinkt ca. 140 burgers het leven door executies die werden uitgevoerd door het Duitse leger. Na 70 jaar zijn de wonden nog steeds niet geheeld. Dank zij de jarenlange samenwerking met de lokale vereniging die deze herinnering levend wil houden en met de steun van de Provincie Oost-Vlaanderen konden we een eigentijdse aanpak uitwerken die relevant is voor vandaag en wil aanzetten tot reflectie.

beleidstrajecten

Erfgoed integreren in een hedendaags beleid is maar mogelijk dank zij een doorgedreven traject waarbij alle erfgoedmiddelen op een systematische manier worden geanalyseerd. Het Ename Expertisecentrum specialiseert zich in het maken van voorstudies die tot doel hebben om te komen tot beleidsaanbevelingen. Een vervolgtraject bestaat in het verder uitwerken van de aanbevelingen met behulp van verschillende instrumentaria. Voor beleidstrajecten baseren wij ons behalve op lokale voorschriften eveneens door wat elders in de wereld gangbaar is.