Peking University

Internationale samenwerking en uitwisseling van expertise is een constante in de werking van het Ename Expertisecentrum. Dit neemt ook de vorm aan van stages of van studieverblijven. Tot oktober 2013 werkt Dr. Chengyu Zhang van de School of Archaeology and Museology van Peking University aan een vergelijking tussen erfgoedinterpretatie in China en Europa. Dit gebeurt in samenwerking met de Universiteit Gent.

 

Peking UniversityUniversiteit Gent