Slag bij Lafelt 1747

In opdracht van de Vlaamse Overheid, Agenstschap Onroerend Erfgoed, voert het Ename Expertisecentrum een waarderingsonderzoek naar het slagveld van Lafelt 1747 (gemeenten Riemst, Bilzen en Lanaken, provincie Limburg). Het werkt daarvoor ook samen met de Intergemeentelijke Projectvereniging voor het Onroerend Erfgoed Zolad+.
De Slag bij Lafelt werd uitgevochten op 2 juli 1747 in de buurt van Maastricht (NL). In de literatuur wordt daarom ook gesproken over de Slag bij Maastricht. De veldslag was een sleutelmoment in de Oostenrijkse successieoorlog.  Fransen, gesteund door Spanje, Pruisen, Beieren stonden er tegeonover de Oostenrijkers, gesteund door Rusland, Engeland en de Nederlandse republiek.

De Slag bij Lafelt 1747

 Het slagveld van Lafelt is om verschillende redenen van archeologisch grote waarde. Het is een van de weinige grootschalige veldslagen in Europa waarvan het slagveld nog grotendeels bewaard is en archeologisch onderzocht kan worden. Meer dan 150.000 soldaten namen er aan deel en geschat wordt dat er 5.000 gesneuvelden vielen en ca. 10.000 gewonden. Hoewel recente projecten zoals de exploitatie van leem en private woningbouw een deel van het historische slagveld hebben ingenomen, is er toch voldoende open terrein bewaard gebleven om een zinvol onderzoek naar evaluatie en waardering in functie van een bescherming mogelijk te maken.

Onroerend Erfgoed zolad+