Gidsencursus

“Prehistorie van de Kemmelberg” is de eerste volledige basiscursus voor gidsen die het Ename Expertisecentrum heeft uitgewerkt. De cursus beoogt een nieuwe landschapsbeleving van de Kemmelbergsite aan de hand van gerichte en aan het landschap gekoppelde informatie over het archeologische verleden van de site. Inzichten over hoe sites het best worden geïnterpreteerd om tot een optimale beleving te komen zijn in de cursus verwerkt.

Grundtvig: Experiential Learning in Historical Sites and Musea

“Experiential Learning in Historical sites and museums” (ELHSM) is een Grundtvig partnerschapsproject dat een netwerk wil tot stand brengen tussen culturele organisaties, musea, openbare instellingen en opleidingscentra in Europa. Het doel van het project bestaat uit het delen van ervaringen en expertise betreffende het ontwerpen en uittesten van ervaringsgerichte leeractiviteiten in musea of historische sites in een rurale omgeving. Het project loopt tot 2014. Naast het Ename Expertisecentrum zijn er partners uit Griekenland, Italië, Roemenië en Turkije. bekijk hier de leaflet.