E-Pang Palace Archeologisch Park, Xi'an (China)

De restanten van het paleis van de eerste keizer van China behoren tot de grootste archeologische monumenten in de wereld. Binnenkort zal het paleis de kern vormen van een nieuw stedelijk ontwikkelingsproject ten westen van Xi’an. Het Ename Expertisecentrum werkte samen met Milan Kovač een concept uit voor een archeologisch park rond wat rest van het paleis van keizer Qin Shi Huang.

UNESCO Werelderfgoed: Begijnhof Kortrijk

In 1998 werden 13 Belgische begijnhoven erkend als UNESCO Werelderfgoed. Het begijnhof van Kortrijk is het eerste dat aan de hand van een integraal interpretatieproject zal worden ontsloten. Naast een belevingscentrum waar je de verrassende geschiedenis van de begijnenbeweging kan ontdekken, is er plaats voor een kijkwoning, een audiowandeling in en rond het begijnhof en voor een bezoekerscentrum. Het Ename Expertisecentrum staat in voor het traject van concept tot inhoudelijke vormgeving en multimediale realisatie.

Erfgoedbeleid op stedelijk niveau: Ronse

De verantwoordelijkheid van lokale overheden voor het erfgoed wordt steeds groter. Daarom groeit de nood naar een integrale aanpak op stedelijk niveau. Ronse is op dit vlak in Vlaanderen een koploper. Samen met het Ename Expertisecentrum werkte de stad een totaalproject uit gaande van een voorstudie tot en met het ontwikkelen van beleidsondersteunende instrumenten en  publiekswerking. Dit model is een voorbeeld voor Vlaanderen en Europa.

Slagveldarcheologie: pilootprojecten in Vlaanderen

Nergens in Europa werden zoveel veldslagen uitgevochten als in Vlaanderen. Nochtans staat het onderzoek naar slagvelden bij ons nog steeds in de kinderschoenen. Dankzij de waarderingsprojecten voor het Slagveld van Oudenaarde 1708 (Oost-Vlaanderen) en dat van Lafelt 1747 (Limburg) in opdracht van de Vlaamse Overheid, Agentschap Onroerend Erfgoed, werkt het Ename Expertisecentrum aan een onderzoeksmethodologie die richtinggevend is voor het onderzoek van slagvelden in de rest van Vlaanderen. Het werkt daarvoor samen met specialisten uit het Verenigd Koninkrijk.