Slagveldarcheologie: pilootprojecten in Vlaanderen

Nergens in Europa werden zoveel veldslagen uitgevochten als in Vlaanderen. Nochtans staat het onderzoek naar slagvelden bij ons nog steeds in de kinderschoenen. Dankzij de waarderingsprojecten voor het Slagveld van Oudenaarde 1708 (Oost-Vlaanderen) en dat van Lafelt 1747 (Limburg) in opdracht van de Vlaamse Overheid, Agentschap Onroerend Erfgoed, werkt het Ename Expertisecentrum aan een onderzoeksmethodologie die richtinggevend is voor het onderzoek van slagvelden in de rest van Vlaanderen. Het werkt daarvoor samen met specialisten uit het Verenigd Koninkrijk.

De Slag bij Oudenaarde 1708 Methodologisch onderzoek met metaaldetectoren op het slagveld van Oudenaarde 1708 De slag bij Oudenaarde door Bredael