Onderzoekstrajecten

Het Ename Expertisecentrum staat mee aan de spits van de ontwikkeling rond de interpretatie van erfgoed. Daarom ligt het ook aan de basis van verschillende onderzoekstrajecten.

Archeologie Kemmelberg

In opdracht van de Provincie West-Vlaanderen coördineerde het Ename Expertisecentrum zes jaar lang het project Archeologie Kemmelberg met onder andere de digitalisering van 4 decennia opgravingsarchief, een LIDAR-scan van de Kemmelberg en omgeving, en het opzetten van educatieve projecten met oa Châtillon-sur-Seine in Frankrijk.
Van de Oude Griekse en Romeinse beschaving zeggen wij dat zij de bakermat vormen van de Westerse cultuur. Maar hoe gaan we om met de Europese beschavingen vóór de Romeinse periode? Archeologische ontdekkingen van de laatste decennia hebben ons inzicht in de Keltische beschaving serieus bijgesteld. Zij waren lang niet de barbaren waarvoor de Romeinen ze aanzagen. Vooral de ontdekkingen op verschillende zgn. ‘aristocratische hoogtenederzettingen’ spreken tot de verbeelding. Een van die sites is de Kemmelberg in West-Vlaanderen.
In het onderzoekstraject dat het Ename Expertisecentrum in opdracht van de Provincie West-Vlaanderen coördineerde werd nagegaan hoe men best nieuw onderzoek koppelt aan lokale wensen en noden op gebied van ontsluiting en beheer.

archeologie project Kemmelberg

 

good practice guide

Voor het project Boat 1550BC werkt het Ename Expertisecentrum aan een good practice guide rond het ICOMOS Ename Charter.