In-situ bewaring en presentatie

De beste manier om onze nieuwsgierigheid te prikkelen en onze verbeelding aan te wakkeren, is rechtstreeks geconfronteerd te worden met resten uit het verleden. Nergens komt dit zo sterk naar voren als bij archeologische opgravingen. Een van de problemen die zich echter stellen is dat het blootleggen van structuren de bewaring ervan in gevaar brengt. Het "Eureka-Eurocare E! 1586 Arch in Situ" systeem dat door Milan Kova─Ź is ontwikkeld, biedt daar een revolutionaire oplossing voor. Door de omgevingsfactoren constant te houden en de oorspronkelijke bewaringsomstandigheden na te bootsen wordt verdere afbrokkeling voorkomen. Door dit systeem te combineren met een doorgedreven vorm van erfgoedpresentatie krijg je tegelijk een nooit eerder gezien kijk op wat archeologie inhoudt.

Ondergronds museum