Erfgoedroutes

Met onze erfgoedroutes willen we in de eerste plaats verbanden leggen, wijzen we op grotere gehelen en bieden we inzicht, maar wij zoemen ook in op het specifieke, het unieke of het merkwaardige. Dit doen we op verschillende manieren en op verschillende platforms.